NİZİP PLUS MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.nizipplus.com ve Nizip Plus mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Mimar Sinan Mahallesi Damla Sokak No:30/A Nizip / Gaziantep adresinde bulunan Nizip Plus ile; www.nizipplus.com ve Nizip Plus mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan kullanıcı ve/veya Nizip Plus mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin Nizip Plus'ın sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Nizip Plus ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Platform: Nizip Plus hizmetlerinin sunulduğu dijital (web sitesi, mobil uygulama v.b.) veya diğer ortamları ifade eder.

Mağaza(Satıcı): Açık Pazar butiklerinde Nizip Plus ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platformlara üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Üye (Kullanıcı): Kişisel bilgilerini girerek Platforma kayıt olan her bir kullanıcıyı ifade eder.

Açık Pazar: Nizip Plus’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcılar ile Alıcı’ları Platform üzerinden buluşturarak Mağazaların Platformdan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Alıcı: Platformdan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyelerin Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Nizip Plus tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Nizip Plus’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden www.nizipplus.com/aydinlatmametni.html linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üyenin Platformda yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Nizip Plus platformlarının sağladığı imkanları ifade eder.

3. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platformlarda bulunan işbu Üyelik Sözleşme metnini onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun NİZİP PLUS tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması veya ebeveyn kontrolünde üye olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platformun ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin NİZİP PLUS’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için NİZİP PLUS’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platformda yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak NİZİP PLUS’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.4. Açık Pazar butiklerinde, bir diğer deyişle NİZİP PLUS Platformlarında yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda NİZİP PLUS 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. NİZİP PLUS, Açık Pazar butiklerinde Platformlarda yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.5. Üye, Açık Pazar butiklerinde Platform üzerinden herhangi bir Satıcıdan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; NİZİP PLUS’un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Açık Pazar butiklerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.6. Açık Pazar butiklerinde NİZİP PLUS, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üyenin Satıcıdan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı NİZİP PLUS’a yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcıya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

3.7. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platformda belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.8. NİZİP PLUS, yürürlükteki mevzuat uyarınca “yetkili makamların” talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.9. Platforma üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platformun kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara iletebilecektir.

3.10. Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. Üye, Platformu aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  1. Platformun herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  2. Platformun bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  4. Yorum ve puanlama bölümünün; Platformlardaki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  5. Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platformlarda paylaşılması;
  6. Virüs veya Platformlara, Platformun veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  7. Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, NİZİP PLUS’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Platformun üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platformda yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.12. Üyenin Platformu 3.11. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde NİZİP PLUS Üyenin Platformu tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda NİZİP PLUS 3.11. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platformda yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran NİZİP PLUS’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Üye, Platformda yaptığı işlemleri NİZİP PLUS’a maddi/manevi ve Platforma teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platforma zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.14. Platformların veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; NİZİP PLUS’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4. GİZLİLİK

4.1. NİZİP PLUS, Üyenin Platformlarda sunulan Hizmetlerinden yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. NİZİP PLUS, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.nizipplus.com/gizlilikpolitikasi.html linkinde yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@nizipplus.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

4.3. Üye tarafından Platformlarda beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platformların işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla NİZİP PLUS ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin NİZİP PLUS tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. NİZİP PLUS söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“Nizip Plus” markası ve logosu, “Nizip Plus” ve tüm Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak NİZİP PLUS tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, NİZİP PLUS’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Platformların bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda NİZİP PLUS’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya NİZİP PLUS’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, NİZİP PLUS’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

NİZİP PLUS, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platformlarda yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platformlarda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platformlarda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya NİZİP PLUS’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") NİZİP PLUS'un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, NİZİP PLUS ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Delil sözleşmesi;Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Nizip Plus’un resmi defter ve ticari kayıtları ile NİZİP PLUS’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Nizip Tüketici Hakem Heyetleri ve Gaziantep (Nizip) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8.3. Bildirim; NİZİP PLUS, Üye ile Üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

8.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, NİZİP PLUS’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

8.6. Tadil ve Feragat; Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

8 (sekiz)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.